Noticias

La Comissió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2017/893 de la Comissió de 24 de maig de 2017 que modifica els annexos I i IV del Reglament (CE) n º 999/2001 del Parlament Europeu i del Consell i els annexos X, XIV i XV del Reglament (UE) n º 142/2011 de la Comissió por el que es refereix a les disposicions sobre la proteïna animal processada.

A través d’aquesta normativa la Comissió autoritza l’ús de la proteïna animal processada obtinguda d’insectes de granja si es produeix complint, entre d’altres, les següents condicions:

(a) els insectes que pertanyen a una de les espècies següents: – mosca soldat negra (Hermetia illucens) i mosca comuna (mosca domèstica), – cuc de la farina (Tenebrio molitor) i l’escarabat de llit (Alphitobius diaperinus), – el grill domèstic (Acheta domesticus), grill ratllat (Gryllodes sigillatus) i grill bicolor (Gryllus assimilis);

(b) l’únic substrat per a menjar insectes solament podrà contenir productes d’origen no animal, o els següents productes d’origen animal de material de categoria 3:

·         Farina de peix

·         Hemoderivats procedents de no remugants

·         Fosfat dicàlcic i tricàlcic d’origen animal

·         Proteïnes hidrolitzades de no-remugants

·         Proteïnes hidrolitzades de pells i cuirs de remugants

·         Gelatina i col·lagen de no-remugants

·         Ous i ovoproductes

·         Llet, productes a base de llet, productes derivats de la llet i calostre.

·         Mel

·         Greixos

c) el substrat per a la alimentació dels insectes i els propis insectes o les seves larves no han estat en contacte amb materials d’origen animal diferents dels referits a la lletra b), i el substrat mo contenia fem, residus de cuina o altres residus.

La proteïna animal processada derivada dels insectes han de produir-se en establiments que operen amb productes derivats d’insectes de granja de forma exclusiva.

Reglament (UE) 2017/893