Altres Serveis

Consultoria de prevenció de riscos laborals

 • Personal de suport (outsourcing)
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Gestió documental
 • Formació específica
 • Presència en inspeccions
 • Assistències tècniques: supervisió técnica durant l’execució de treballs

Consultoria mediambiental

 • Licències i autoritzacions
 • Certificacions

CONSULTORIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL I IGUALTAT

 • Plans digualtat doportunitats de Dones i Homes.
 • Auditoria retributiva i valoració dels llocs de treball

Consultoria de prevenció de riscos laborals

 • Personal de suport (outsourcing)
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Gestió documental
 • Formació específica
 • Presència en inspeccions
 • Assistències tècniques: supervisió técnica durant l’execució de treballs

Consultoria mediambiental

 • Licències i autoritzacions
 • Certificacions