Serveis

CONSULTORIA AGROALIMENTARIA

1. Disseny i implantació de sistemes APPCC per a establiments d'alimentació animal, alimentació humana i SANDACH.

 • Fabricants de pinsos i matèries primeres
 • Comercialitzadors de pinsos i matèries primeres
 • Cooperatives
 • Transportistes d’alimentació animal, alimentació humana i SANDACH
 • Almàsseres
 • Cellers
 • Envasat i comercialització d’hortalisses i fruites
 • Comercialitzadors de productes alimentaris
 • Elaboració i comerç de fruita seca natural, fregits…
 • Comercialització de productes refrigerats i congelats
 • Fabricants de compostos

2. Seguiment de sistemes APPCC

 • Auditories de seguiment
 • Auditories a proveïdors
 • Auditories de traçabilitat
 • Presència en inspeccions
 • Presència en auditories d’entitats certificadores
 • Tramitació d’autoritzacions i registres
 • Gestió i interpretació d’anàlisi de paràmetres físic-químics, Microbiològics i de substàncies indesitjables
 • Proves d’homogeneïtat
 • Proves de contaminació creuada

3. Implantació de sistemes de gestió de la qualitat

 • GLOBALGAP
 • QUALIMAT
 • GMP+
 • QS
 • IFS
 • BRC

4. Activitats formatives

Específiques per a cada procés productiu

 • Higiene i seguretat alimentària en la fabricació, transport i comercialització de pinsos composts, medicats i coccidiostàtics
 • Higiene i seguretat alimentària en el transport d’alimentació animal, alimentació humana i SANDACH.

Específiques per al sector ramader

 • Benestar animal en explotacions ramaderes, transport i escorxadors
 • Aplicador i manipulador de productes biocides d’ús ramader
 • Bioseguretat en explotacions ramaderes
 • Cursos de formació per al personal que treballa amb bestiar porcí

CONSULTORIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Personal de suport (outsourcing)
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Gestió documental
 • Formació específica
 • Presència en inspeccions
 • Assistències tècniques: supervisió tècnica durant l’execució de treballs.

CONSULTORA MEDIAMBIENTAL

 • Llicències i autoritzacions
 • Certificacions